Terug BureauprofielVisie

Het ontwerpproces is een creatieve zoektocht naar de optimale samenhang tussen talrijke - soms strijdige - uitgangspunten en belangen. Een intensieve wisselwerking tussen architect, opdrachtgever, gebruikers en andere belanghebbenden is dan ook onmisbaar om uiteindelijk het juiste antwoord te vinden.
Deze aanpak leidt bij ieder project weer tot een nieuwe weg naar een unieke architectuur in een verbeterde omgeving.
Frans Brakkee levert tijdens alle fasen van dit proces de onmisbare creativiteit, kennis en ervaring.

Werkwijze

Frans zal zich in eerste instantie verdiepen in de huisvestingsvraag van de opdrachtgever. Vervolgens worden de ruimtelijke en financiële randvoorwaarden nauwkeurig geanalyseerd om zo weloverwogen te komen tot een gebouwconcept, dat een inspirerend en haalbaar antwoord is op de huisvestingsvraag.
Gedurende het gehele bouwproces zorgt Frans voor de kostenbewaking, de afstemming met overige adviseurs, het nodige overleg met de gemeente en de aansturing van de aannemer teneinde de kwaliteit van het plan te kunnen blijven waarborgen tot aan de feestelijke opening.

Ervaring

Naast talloze onderzoeksopdrachten heeft Frans ruim 70 bouwprojecten gerealiseerd verspreid over het hele land.
Een belangrijke kwaliteit is zijn inlevingsvermogen in de wensen en de achterliggende visie van de opdrachtgever. Frans onderscheidt zich door zijn nuchtere aanpak van de ontwerpopgave, zijn flexibiliteit en de vaak verrassende antwoorden op de huisvestingsvraag.

Netwerk

In de loop der jaren heeft Frans een netwerk van professionals in de bouwsector om zich heen opgebouwd. Afhankelijk van de aard en omvang van het project kan hieruit - in overleg met de opdrachtgever - een bouwteam worden samengesteld, waarin alle benodigde disciplines zijn vertegenwoordigd. Een efficiente aansturing van het ontwerp- en bouwproces en een optimale verhouding tussen kwaliteit en kosten van het eindresultaat worden hiermee gewaarborgd.