Terug Projecten


Kinderdagverblijf Brummen

Opdrachtgever
Stichting Kinderopvang Brummen
Omvang
762 m2 bvo
Architect
Frans Brakkee
Opgeleverd
januari 2001

De ruime locatie in de noord-oosthoek van een park, grenzend aan een rustige woonwijk, bood kansen om een bijzonder gebouw te realiseren.
Achter de gebogen parkgevel liggen op de begane grond drie groepsruimten dagopvang en op de verdieping de ruimten voor de buitenschoolse opvang. De beschutte buitenspeelruimte voor de dagopvang vormt de overgang tussen het gebouw en het groen. Vanaf de straat lijkt de geknikte doorzichtige entreegevel met de achterliggende speelhal het belangrijkste front van het gebouw.
De groepsruimten voor de drie verticale groepen zijn gegroepeerd rond een centrale speelhal met keuken, bergruimte en een snoezelruimte. Op de verdieping zijn diverse ruimten voor buitenschoolse opvang en de personeelsruimten gesitueerd. Ter plaatse van de centrale speelhal maakt een driehoekige vide contact met de verdieping mogelijk. De buitenschoolse opvang heeft een eigen entree met buitentrapopgang. Daarnaast kunnen de kinderen gebruik maken van een brede ronde 'zittrap' naar de buitenspeelruimte, die aansluit op het tussenbordes van de binnentrap.