Terug Projecten


Kindercentrum Dongen

Opdrachtgever
Cofier Bouwontwikkeling, Tilburg
Omvang
1485 m2 bvo
Architect
Frans Brakkee
Opgeleverd
juli 2003

In een rustige woonwijk met veel groen is een nieuw kindercentrum gerealiseerd voor negen groepen dagopvang en een aparte afdeling naschoolse opvang. Omdat het om een uitgestrekt gebouw gaat van bijna 1500m2, is gekozen voor een karakteristieke dakvorm.
In het gebouw komen de baby- en peuterruimten en de naschoolse opvang rond twee centrale speelhallen te liggen, terwijl het kantoor van de stichting zijn intrek op de verdieping neemt. Boven de twee speelhallen is het dak verhoogd als een flauw hellende halve piramide, die begroeid is met sedum-vegetatie. Deze milieuvriendelijke oplossing maakt het kindercentrum tot een herkenbare locatie die moeiteloos opgaat in de natuurlijke groene omgeving. Dit groene kwam in de hete zomer van 2006 bijzonder van pas. Terwijl de buitentemperatuur wekenlang tot boven de 30 graden steeg, bleef het binnen steeds aangenaam koel.
Het gebouw is zodanig ontworpen dat het in de toekomst desgewenst eenvoudig kan worden verbouwd tot seniorenwoningen. In de laatste afbeelding wordt hiervan een illustratie gegeven: De rechter speelhal is hier herbestemd tot ontmoetingsruimte, waaromheen 5 seniorenwongen zijn gesitueerd.