Terug Projecten


Brede School Zuidwolde

Opdrachtgever
VCPOZD
Omvang
1740 m2 bvo
Architect
Frans Brakkee
Opgeleverd
augustus 2011

Na een voorspoedig bouwproces is op 26 november 2011 brede school De Heidevlinder in het Drentse Zuidwolde feestelijk geopend.
De bestaande basisschool is gerenoveerd en uitgebreid met zeven lokalen en een centrale multifunctionele ruimte. Deze ontmoetingsruimte verbindt het bestaande gebouw zowel ruimtelijk als functioneel met de tweelaagse nieuwbouw door middel van een kamerbrede tribune/trap met aan weerszijden balkons, die vanaf de verdieping toegankelijk zijn.
Het brede balkon boven de hoofdentree heeft een verblijfsfunctie met uitzicht op het podium van de ontmoetingsruimte, de verdieping en de buitenspeel-
ruimte. Deze plek is populair bij leerlingen, die alleen of in groepjes buiten het lokaal werken.
Omdat de nieuwe lokalen allemaal op het zuiden zijn georienteerd, is het hellende vegetatiedak doorgezet tot aan de maximaal toegestane goothoogte van 6 meter en krijgt zo een functie als permanente zonwering in de zomermaanden.