Terug Projecten


Brede School Zuidwolde

Opdrachtgever
Gemeente De Wolden
Omvang
2700 m2
Architect
Frans Brakkee
Opgeleverd
augustus 2012

De bestaande basisschool is verbouwd en uitgebreid tot een brede school met 13 lokalen, ruimten voor dagopvang, buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal en de muziekvereniging. De laatste maakt voor repetities gebruik van een groot (speel-)lokaal met specifieke voorzieningen voor een flexibele ruimte-akoestiek.
Veel aandacht is besteed aan de verlijfsruimten buiten de lokalen. Zo is op de verdieping een centrale ruimte gerealiseerd, waar leerlingen alleen of in groepjes kunnen werken.
De nieuwbouw is met de bestaande bouw rond een pleintje gesitueerd, waaraan de diverse entrees liggen.
Door het schuin oplopende vegetatiedak worden de eenlaagse bestaande bouw en de tweelaagse uitbreiding tot een logisch geheel, dat goed past in de groene omgeveng.