Terug Projecten


Brede School Ruinen

Opdrachtgever
Gemeente De Wolden
Omvang
1050 m2 bvo
Architect
Frans Brakkee
Opgeleverd
december 2005

In dit project wordt vormgegeven aan een 'doorgaande lijn' in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Door de fysieke nabijheid en het multifunctioneel ruimtegebruik van basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang wordt interactie en samenwerking tussen zowel de kinderen als het personeel van de diverse instellingen bevorderd. Een nieuwe interne verbinding met de naastliggende sporthal maakt sportbeoefening als onderdeel van de dagelijkse activiteiten van de kinderen eenvoudig en voor de hand liggend. Door zowel de interne als de externe orientatie van de ruimten van de diverse gebruikersgroepen en de vormgeving en kleurstelling van de binnen- en buitenruimten blijft er altijd sprake van een herkenbare kleinschalige omgeving en eigen identiteit.